رفتارهای آرامش بخش در روابط زوجین

 الف)رفتارهای مرد نسبت به زن:

گفتگوی عاشقانه داشتن، گوش دادن به دردل همسر، داشتن گفتگوی صمیمی با وی، گذاشتن وقت برای تفریح و سرگرمی، گذشت نسبت به همسر، بیان نقاط مثبت همسر  به ویژه در بین اعضای خانواده اش، احترام به خانواده همسر، عذرخواهی به خاطر اشتباهی که سهواً انجام شده، چندین برابر شدن محبت در دوران بارداری، نظرخواستن در مورد مثلاً انتخاب رنگ های وسائل خانه، مشکلات شغلی را به خانه نیاوردن و آراسته کردن خود(ملک محمودی، 1386).

ب) رفتارهای زن نسبت به مرد:

به گفته ی ملک محمودی (1386) رفتارهای زن عبارتند از:  صحبت نکردن در مورد خواستگاران قبلی، تهیه کردن غذاهای مورد علاقه همسر، همسرخود نشان دادن که در بحرانی ترین لحظات زندگی یارو یاور او باشند، گذاشتن برنامۀ پیاده روی، قبل از خرید از او بپرسید که چیزی احتیاج دارد یا نه، مراقب حساسیتهای همسرخود بودن، از کارهای همسر خود تشکر و قدردانی کردن، گفتن کلمۀ جادویی دوست دارم، با هم و در کنار بودن به اشتباه خود اعتراف کردن، رازداری، گفتن اینکه هرگز بدون او کامل نبودید، فراموش نکردن سالگرد ازدواج، تحسین کردن وی پوشیدن بهترین لباس ها برای شوهر است.

ج) تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایتمندی:

به نظر فقیرپور (1383) این رضایتمندی ریشه در تفاوتهای فردی دارد. نکته مهم در این است که در رضایتمندی چه تفاوت های جنسی می تواند وجود داشته باشد. یک جامعه شناس به نام جس– برنارد تجارب زنان و مردان را به صورت متفاوت توصیف کرد، در بررسی های او همسران رفتارهای یکدیگر را دریک دوره دو هفته ای ارزیابی کردند. نتایج تفاوتهای جنسی را آشکار کرد. زنان و شوهرانشان به رفتارهای غیر لذت بخش عاطفی و تکلیفی به طور مشابهی واکنش نشان می دادند اما در رفتارهای لذتبخش مردان و زنان متفاوت بودند. شوهران رفتارهای تکلیفی همسران را خیلی مهم ارزیابی می کردند و زنان رفتارهای هیجانی شوهران را مهم. نقش های جنسی سنّتی برای مردان رفتارهای وسیله ای تر و برای زنان رفتارهای عاطفی تر را ایجاب می کند. و اینکه چرا رضایت مندی مهم است: اولاً در ذات خود دارای اهمیت است زیرا احساسات افراد در مورد جنبه های زندگی شان بسیار مهم است، احساسات، کیفیت زندگی و بر رفتارهایی که ترکیبات زندگی را تشکیل می دهند اثر می گذارند. ثانیاً: رضایتمندی نشان دهنده تداوم یا پایان احتمالی رابطه می باشند مهم هستند. رضایتمندی می تواند پیش بینی کنندۀ مهم باشد بر اینکه آیا این رابطه باقی خواهد ماند یا نه.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   بیولوژی طرحواره­های ناسازگار اولیه

د) نقش مهارتهای ارتباطی در رضایتمندی زناشویی: ارتباط و نحوه ی تعامل بخش مهمی از زندگی انسان را تشکیل می دهد. نظریه های ارتباطی تعاملی همه رفتار را ارتباطی می دانند. درست همانگونه که ما نمی توانیم رفتار نکینم به همان صورت نمی توانیم ارتباط برقرارنکنیم(فقیرپور، 1383).

1-  Jess-Bernard